Fleet ERP Fleet ERP

Fleet ERP е софтуерен продукт за управление и контрол на автопарк в реално време, който автоматизира дейностите, свързани с обслужването и поддръжката на превозните средства във всяко едно предприятие.

Fleet ERP

Софтуерната платформа осигурява необходимите отчетно-аналитични изисквания на административно, оперативно и управленско ниво чрез множество унифицирани справки, тематично разпределени по функционални модули. Чрез тях се постига оптимизация на разходите, облекчаване на дейностите, свързани с техническо обслужване на автомобилите; следене и контрол на водачите; управление и детайлен анализ на данните на автомобила (гориво, обороти, температура, прикачен инвентар, товарен отсек и др.); GPS проследяване в реално време.
Система за мониторинг

Какво включва?

 • Финансов анализ
 • Управление
  на горива
 • Управление
  на гуми
 • Управление
  на ремонти
 • Управление на такси
  и застраховки
 • Управление на складова наличност
 • Управление
  на доставчици
 • Управление на документооборот
Мощен софтуерен инструмент, осигуряващ отчетно-аналитична информация, значително подпомагаща управлението на автопарка и спомагаща минимизирането на разходите в предприятието.

Ползи от внедряване на Fleet ERP

 • Организация чрез единна платформа за информацията и документооборот
 • Оптимизиране и повишен текущ контрол върху оперативната дейност
 • Подобряване на функционалността и ефективността на транспортните средства
 • Значително намаляване на разходите за автопарка
 • Ограничаване на неправомерното отклоняване на гориво
 • Повишаване на ефективността и качеството на работа на служителите
 • Намаляване на излишния и неплатен пробег
 • Намаляване на времето за изпълнение на заявки и задачи
 • Подобряване отчетно-аналитичните функции във фирменото управление
 • Осигуряване на съответствие с изискванията на регулаторните органи
 • Подобряване на услугите и отношенията с доставчици, партньори и клиенти
 • Денонощна 24/7 поддръжка, осигурена от Контакт център

Основни характеристики на Fleet ERP

 • Уеб базиран потребителски достъп
 • Неограничен брой потребители
 • Неограничен брой превозни средства
 • Организационни структури с поделения
 • Разширено търсене по зададени критерии
 • Потребителски роли и профили
 • Стандартни справки
 • Специфични справки
 • Импорт/експорт на информация и данни
 • Бърз и интуитивен интерфейс
 • Печат на справки и документи

Как да активирате Fleet ERP

Консултирайте се с нашите търговски представители на 0700 20 789 или направете онлайн запитване.
0700 20 789
Обратно
горе