we offer 2017 hottest swiss http://factorygs.com/.we have best quality Nardo Big Color Pods Mini Cup at cheap price. Интелигентни решения за управление на автопарка | GPS България

Референции

 • С настоящото удостоверение бихме желали да изразим своята висока оценка за изградената система от Джи Пи Ес България АД.
  "ЕП Комерс" ООД
 • След въвеждането на новото мобилно приложение на "Джи Пи Ес България" АД се постигна повишаване качеството на работа на gps котрольорите на "Агромах" ЕООД.
  "Агромах" ЕООД
 • Екипът на „Джи Пи Ес България” АД реализира успешно всички поставени от нас изисквания по отношение на контролираните параметри. Екипът е млад и креативен, впечатлява с гъвкавост, компетентност и отзивчивост. Внедряването на системата за наблюдение осигури възможност за непрекъснат контрол на реализираните параметри и по успешна организация на работния процес, както и по ефективно използване на ресурсите.
  "Белла България" АД
 • След внедряване на системата се минимизираха разходите, подобри се контролa и ефективността на работата. Бихме искали да отбележим високата коректност, отговорност и отзивчивост от страна на екипа на „Джи Пи Ес България” АД.
  "Агромах" ЕООД
 • Системата допринася за оптимизиране на работния процес във фирмата, спомага за намаляване на разходите за комуникация и управление на транспортните средства в страната и чужбина, подобрява контрола на транспорта, както и охраната на автомобилите. Благодарение на точното изпълнение на задълженията от дежурните оператори в „Джи Пи Ес България” АД имаме случаи на предотвратени опити за кражби на наши автомобили.
  „Биомет” ЕООД
 • Използването на системата за контрол на „Джи Пи Ес България” АД намали съществено разходите и времето, за обслужване и анализ на обемната документация, свързана дейността ни. Също така допринесе за решаване на някои специфични проблеми. „Джи Пи Ес България” АД е перспективен партньор. Служителите във фирмата са високо ангажирани и винаги съпричастни със задачите, които им поставяме.
  „Център за градска мобилност” ЕООД
Зареди още ( 5 ) от ( 5 )
Обратно
горе