Новини

Стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-1.001-0340-C01 “Внедряване на иновативен процес и услуга в ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД“

23 '01 '17

На 23.01.2017г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-1.001-0340-C01 “Внедряване на иновативен процес и услуга в ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД“. Бенефициент по проекта е  ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД.

Обратно
горе