Новини

Нови изисквания за дърводобивната индустрия

01 '12 '15

На основание Заповед № 796 от 11.11.2015 г. на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), позовавайки се на чл. 148, ал. 12, чл. 206 от Закона за горите и чл. 14б, ал. 3 от Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии, всички собственици и ползватели на товарни превозни средства, транспортиращи дървесина и недървесни горски продукти трябва да бъдат с инсталирани и изправни GPS системи.

Системите на GPS България покриват всички изисквания на Изпълнителна агенция по горите и включват:

1.       GPS устройство;
2.       Компоненти, предпазващи GPS устройството от аварии и манипулации;
3.       Специализиран монтаж с възможност за посещение на място;
4.       Интернет програма и мобилно приложение за наблюдение на обектите в реално време върху Google карти (достъп с потребителско име и парола);
5.       Възможност за различни справки и данни за обектите за последните 3 календарни месеца и повече;
6.      
Документи, необходими за ИАГ, удостоверяващи инсталирането на GPS система в транспортното средство;
7.     Възможност за изграждане на система за видеонаблюдение.

Свържете се с нашите търговски представители, за да получите допълнителна информация и специално ценово предложение.

Контакти:

0700 20 789 (директно набиране, на цената на един градски разговор)

0888 48 00 47

Обратно
горе