Услуги

Make an inquiry

#
If you are interested in our services, you can send us an inquiry by clicking the
Make an inquiry

GPS (Global Positioning System) is a global positioning system, which allows to determine the three-dimensional location of each earth, water or air object, 24 hours a day, regardless of weather conditions.

 • - Guaranteed quality at affordable prices
 • - Individual approach tailored to your needs
 • - High quality service provided by the best professionals in the industry
 • - Professional and responsible attitude
 • - 24/7 Call Center
 • - Highly reliable innovative solutions
 • - Continuous service optimization
 • - Guaranteed data security
 • Екипът на „Джи Пи Ес България” АД реализира успешно всички поставени от нас изисквания по отношение на контролираните параметри. Екипът е млад и креативен, впечатлява с гъвкавост, компетентност и отзивчивост. Внедряването на системата за наблюдение осигури възможност за непрекъснат контрол на реализираните параметри и по успешна организация на работния процес, както и по ефективно използване на ресурсите.
  "Белла България" АД
 • След внедряване на системата се минимизираха разходите, подобри се контролa и ефективността на работата. Бихме искали да отбележим високата коректност, отговорност и отзивчивост от страна на екипа на „Джи Пи Ес България” АД.
  "Агромах" ЕООД
 • Системата допринася за оптимизиране на работния процес във фирмата, спомага за намаляване на разходите за комуникация и управление на транспортните средства в страната и чужбина, подобрява контрола на транспорта, както и охраната на автомобилите. Благодарение на точното изпълнение на задълженията от дежурните оператори в „Джи Пи Ес България” АД имаме случаи на предотвратени опити за кражби на наши автомобили.
  „Биомет” ЕООД
 • Използването на системата за контрол на „Джи Пи Ес България” АД намали съществено разходите и времето, за обслужване и анализ на обемната документация, свързана дейността ни. Също така допринесе за решаване на някои специфични проблеми. „Джи Пи Ес България” АД е перспективен партньор. Служителите във фирмата са високо ангажирани и винаги съпричастни със задачите, които им поставяме.
  „Център за градска мобилност” ЕООД
Load more ( 6 ) from ( 18 )
Back
to top